News Nation Logo
Banner

मजदूर लाचार, अस्पताल बीमार, कहां हो सरकार?

Updated : 28 May 2020, 07:30 PM

मजदूर लाचार, अस्पताल बीमार, कहां हो सरकार? देश भर के एक तिहाई केस सिर्फ महाराष्ट्र में. 

#maharashtra #corona

×