News Nation Logo

Quad Summit 2022 : China ने Taiwan पर हमला किया तो होगा मिलिट्री एक्शन : जो बाइडन | China-Taiwan War |

Updated : 23 May 2022, 05:05 PM

Quad Summit 2022 : Quad Summit में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का China को चेतावनी, China ने Taiwan पर हमला किया तो होगा मिलिट्री एक्शन | China-Taiwan War |

#QuadSummit2022 #USA #China #Taiwan #ChinaTaiwanWar #WarNews